The Moneyseries’s Podcast

EP9 - 8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนออกแบบการเงิน ตอนที่ 2

March 27, 2019

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ เพื่อให้คุณออกแบบการเงินของคุณให้รวยแบบยั่งยืน มาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยกัน เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต