The Moneyseries’s Podcast

EP8 - 8 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนออกแบบการเงิน ตอนที่ 1

March 25, 2019

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ เพื่อให้คุณออกแบบการเงินของคุณให้รวยแบบยั่งยืน มาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยกัน เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต