The Moneyseries’s Podcast

EP3 - 4 สิ่งที่ต้องตระหนัก กับ อนาคตที่กำลังจะมาถึง

February 4, 2019

พบกับ 4 สิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงอันใกล้ เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ ไปดูกันเลย