The Moneyseries’s Podcast

Ep.24 ขายแบบเดิมไม่รอดแน่ ขายประกันก็เช่นกัน หาทางรอดกับผู้บริหาร Krungthai-AXA ,Part - สอง l Money Series

February 14, 2020

สำหรับ part - สอง ของการสัมภาษณ์พี่คม หรือ คุณ คมกฤช ศรีสวัสดิ์ จะพูดถึงการทำงานในสายธุรกิจประกันชีวิต และการบริหารงานของพี่คม ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร? และรวมไปถึงมุมมองในอนาคตของอาชีพนี้กันครับ ว่าควรจะปรับตัวและรับมืออย่างไร? กับยุค disruption ของธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน

 

ความรู้ดีๆ จากหลากหลายช่องทางดังนี้

FB : https://web.facebook.com/moneyseries

Youtube : https://www.youtube.com/Moneyseries

Spotify : https://open.spotify.com/Moneyseries

Podbean : https://moneyseries.podbean.com/

Google Podcast : http://bit.ly/MSRpodcast

Apple Podcast : itunes.apple/the-moneyseries-podcast

Website : http://moneyseries.net

Line Official : @moneyseries | Line Official.Moneyseries

Play this podcast on Podbean App