The Moneyseries’s Podcast

EP.18 - วางแผนมีลูกดี ไม่ต้องจนไป 7 ปี (ตอน 2) l Money series

October 16, 2019
คลิปนี้ยังคงอยู่กันที่เดิมเนาะ กับตอนที่ 2 ใครที่กำลังวางแผนจะมีลูก คลิปนี้แหวนๆเจาะลึกอีกประเด็นก็คือ หลังจากที่ลูกน้อยของเรา ออกมาเผชิญกับโลกกว้างแล้ว คนเป็นพ่อเป็นแม่ จะวางแผนอะไรบ้าง หรือมีมุมมองอะไรที่ไม่ควรมองข้ามกันนะคะ
 
ซึ่งจะแบ่งประเด็นย่อยออกมาเป็น 3 ข้อ ดังนี้ค่ะ
 
1. ประกันสุขภาพเด็กควรทำหรือไม่ วางแผนอย่างไร??
 
2. การวางแผนการศึกษาบุตร ควรแบ่งเงินอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร?
 
3. การป้องกันความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยง อนาคตที่จะให้ลูกได้เรียนอย่างที่วางแผนไว้อย่างไร?
 
 
ความรู้ดีๆ จากหลากหลายช่องทางดังนี้
FB : https://web.facebook.com/moneyseriesprojects/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9v-IIpC25oyMYqZVjhA_GQ
Spotify : https://open.spotify.com/show/45jAgcIEucAP6cMMbcgZmL
Podbean : https://moneyseries.podbean.com/
Google Podcast : http://bit.ly/MSRpodcast
Apple Podcast : https://itunes.apple.com/…/the-moneyseriess-p…/id1451170545…
Website : http://moneyseries.net
Line : @moneyseries | http://bit.ly/Moneyseries