The Moneyseries’s Podcast

EP.14 - เป็นมะเร็งวันนี้ มีเงินรักษาหรือยัง ถ้ายังรีบดู l Money series

September 3, 2019

” สำหรับคลิปนี้ เป็นตัวอย่างของการวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้านโรคร้ายแรง ซึ่งเราไม่อาจรู้อนาคตข้างหน้าได้เลย ถูกต้องไหม แต่ถ้าเราวางแผนป้องกันไว้ก่อน เราจะได้หมดห่วงว่าเราจะมีเงินก้อนไว้รักษาตัวเองในอนาคตได้ ลองไปฟังกันดูครับ ”

ความรู้ดีๆ จากหลากหลายช่องทางดังนี้
FB : https://web.facebook.com/moneyseriesprojects/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9v-IIpC25oyMYqZVjhA_GQ
Spotify : https://open.spotify.com/show/45jAgcIEucAP6cMMbcgZmL
Podbean : https://moneyseries.podbean.com/
Google Podcast : http://bit.ly/MSRpodcast
Apple Podcast : https://itunes.apple.com/…/the-moneyseriess-p…/id1451170545…
Website : http://moneyseries.net
Line : @moneyseries | http://bit.ly/Moneyseries