The Moneyseries’s Podcast

EP12 - 5 วิธีมีเงิน 10 ล้านภายในอายุ 60 ปี

July 13, 2019

นี่คือวิธีที่คุณจะสามารถ วางแผนเพื่อการเกษียณอย่างมั่งคั่ง มาดูเคล็ดลับกันว่านักว่าแผนการเงินคิดกันอย่างไรบ้าง แล้วคุณจะต้องอึ้ง

EP7 ก่อนได้เลยครับ https://www.youtube.com/watch?v=VnH0HzOLkD8&t=10s

ความรู้ดีๆ จากหลากหลายช่องทางดังนี้
FB : https://web.facebook.com/moneyseriesprojects/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9v-IIpC25oyMYqZVjhA_GQ
Spotify : https://open.spotify.com/show/45jAgcIEucAP6cMMbcgZmL
Podbean : https://moneyseries.podbean.com/
Google Podcast : http://bit.ly/MSRpodcast
Apple Podcast : https://itunes.apple.com/th/podcast/the-moneyseriess-podcast/id1451170545?l=th&mt=2
Website : http://moneyseries.net
Line : @moneyseries | http://bit.ly/Moneyseries