The Moneyseries’s Podcast

จะซื้อ BITCOIN ต้องมี 10 ล้าน!! กลต.เตรียมคุมนักลงทุน? I MNS Live! 28-02-2021

March 8, 2021
📊💸 จะลงทุน Cryptocurrency ต้องมีคุณสมบัติ ตามนี้???
💰 สินทรัพย์ 10 ล้านบาท ไม่รวมบ้าน??
💰 รายได้ 1 ล้านบาท/ปี ขึ้นไป??
💰 Port size 5 ล้านบาทขึ้นไป???
💰 ประสบการณ์ลงทุนขึ้นต่ำ 2 ปี ขี้นไป??
 
🏛💵 กลต.และหน่วยงานควบคุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เริ่มจะมีการควบคุมมากขึ้น หรือว่าตลาดคริปโตจะมาดิสรัปโลกการเงินปกติจริงๆ?
 
 
คลิปนี้เรานำข้อมูลดีๆมาฝากกัน
เจอกัน 16:30 น.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App